معرفی پوهنحی اقتصاد

                  

 

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یک نهاد تحصیلی است که در سال 1393 ه ش تاسیس گردیده و همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار ازموده اقتصاد ملی, منجمنت و اداره تشبثات, احصائیه و اکونومتری و امور مالی و بانکی را تقدیم جامعه مینماید چون پوهنحی اقتصاد مولد نیروی کار برای نهاد های اقتصادی منجمنت , احصائیه و مالی و بانکی مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و اموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و اسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصا در حال حاضر که بحث اقتصاد و بازار ازاد در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد. این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنحی اقتصاد را مکلف میسازد تا در اموزش نسل جوان نیاز های فعلی و اینده نهاد های اقتصادی را مدنظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های اقتصادی را در امر مبارزه با رشد اقتصاد بازار ازاد و تشبثات دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک ادای رسالت نماید

مدت تحصیل در پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان 4 سال میباشد. دو سال اول دوره تحصیل بشکل عمومی بوده و محصلین دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلین به چهار رشته جداگانه و تخصصی تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند

این پوهنحی دارای چهار دیپارتمنت بوده و هر چهار دیپارتمنت های این پوهنحی فارغ ده بوده و قرار ذیل اند

 1. دیپارتمنت اقتصاد ملی
 2. دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات
 3. دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری
 4. دیپارتمنت ماور مالی و بانکی.

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان دارای (۱۰ ) صنف درسی میباشد در حال حاضر به تعداد   ۲۱  تن استادان ذکور و اناث در دو تایم روزانه و شبانه مشغول اموزش بوده است. پوهنحی متذکره افتخار مینماید که توانست دو دوره از محصلین دیپارتمنت های امور مالی و بانکی و اقتصاد ملی را موفقانه در جامعه تقدیم نماید و اکثریت شان در ارگان های دولتی و خصوصی مشغول ایفای وظیفه میباشند

نحوه شمولیت در پوهنحی

شمولیت در پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از طریق کانکور صورت گرفته و کدام شرایط خاصی از طرف پوهنحی مطرح گردیده باشد موجود نیست

 1. موجودیت لیلیه دخترانه در سطح موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان.
 2. موجودیت کتابخانه مجهز با داشتن هزار جلد کتاب اقتصادی جهت ارتقا سطح اگاهی محصلین اقتصاد.
 3. موجودیت کمپیوتر لب مجهز جهت اموزش مضامین عملی و استفاده از انترنت برای پیشبرد تحقیقات علمی محصلین.
 4. موجودیت میدان ورزشی جهت انجام مسابقات و تورنمنت های فصلی

کتگوری مضامین و فیصدی آنها

در این نصاب تحصیلی که جمعآ 148 کریدت در نظر گرفته شده است مضامین به  تفکیک گتگوری و فیصدی آن قرار ذیل میباشند

 1. مضامین اساسی 43 کریدت ( 29.1%)
 2. مضامین عمومی و اختیاری 16 کریدت ( 10.8%)
 3. مضامین تخصصی 78 کریدت (52.7%)
 4. مونوگراف و سیمنار ها 11 کریدت (7.4%)

 

اخرین رویداد های دانشکده اقتصاد

 

جلسه شورای علمی
جلسه شورای علمی
جلسه شورای علمی مؤرخ 8/قوس/1397 روز پنج شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر تحت ریاست انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت محترم انجینر غیب الله «همراه»...