مجموعه مقالات علمی

از مجموعه مقالات علمی استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی محفلی، رونمایی به عمل آمد.

مجموعه مقالات علمی و تحقیقی که توسط مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با همکاری استادان، فرهنگیان و دانشجویان دانشکده اقتصاد این کانون علمی راه اندازی شده بود اخیراً رسماً افتتاح گردید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *