موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکباردیگر افتخارآفرید

ازطرف انجنیر عبدالفتاح شریفی موسس و ریس عمومی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکتن از ورزشکار این موسسه محترم عبدالصدیق پنجشیری درمسابقه مرکزی (یو اف سی) که درشهرمزارشریف برگذار گردیده بود ازکمربند قهرمانی خویش دفاع نموده و حریف خودرا در روند دوم شکست داد وبه این موسسه افتخارآفرید ومورد تقدیروتمجید قرار گرفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *