هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تدویر یافت.

هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تدویر یافت. به منظور بالا بردن ظرفیت های علمی و اکادمیک الیوم مؤرخ 27/میزان/1398 مطابق پلان همه ساله کمیته تحقیقات علمی هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی استادان و محصلان پوهنحی های سه گانه رسماً در حالیکه محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و رئیس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، انجنیر غیب الله همراه رئیس مؤسسه، پوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی مؤسسه، روسای پوهنحی های سه گانه و جمع کثیر از استادان و محصلان حضور داشتند در تالار کنفرانس های علمی افتتاح گردید، قرار است این کنفرانس های علمی در سه پوهنحی به مدت یک هفته ادامه یابد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *