برگزاری روز دانشجو و تاثیرات آن بالای روح و روان محصلان

امروز مورخ ۲۶/عقرب/۱۳۹۸ از روز دانشجو در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت هیات رهبری موسسه تجلیل به عمل آمد!
در نخست محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این موسسه در رابطه به اهمیت برگزاری روز دانشجو و تاثیرات آن بالای روح و روان محصلان صحبت همه جانبه نموده و ثانیا چند تن از محصلان نخبه این موسسه از طرف هیات رهبری مورد تقدیر قرار گرفتند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *