از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.

از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد
در این همایش که به سازماندهی فعالانه مدیریت جندر این موسسه برگزار شده بود هیئت رهبری موسسه، استادان و دانشجویان اشتراک ورزیده بودند. نخست محفل با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز و ثانیا سخنرانان یکی پی دیگر در مورد اهمیت ارتقای فعالیت های زنان در جامعه، ایجاد انگیزه های مطلوب مطابق به احکام دین مقدس اسلام و احکام قوانین جاری کشور، نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره صحبت نمودند، و در اخیر محترمه استاد فرزانه موج غفوری مسول مدیریت جندر این موسسه با جمع از استادان و محصلین طبقه اناث جریده ای را تحت عنوان (جریده محو خشونت علیه زنان) افتتاح نمودند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *