تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید

مؤرخ 24/دلو/1398 تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید.
در افتتاح این محفل هیأت رهبری، عده کثیر از استادان این مؤسسه حضور داشتند از طرف کمیته فرهنگی و ورزشی به کمک مالی مستقیم محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و رئیس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تمویل میگردد اشتراک ورزیده بودند، این تورنمنت به مدت یک ماه ادامه داشته بخاطر تشویق محصلین براه انداخته شده است

داکتر احسان الله کلیوال رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند

طبق لزوم دید هیأت رهبری و به اساس فیصله جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان محترم داکتر احسان الله کلیوال متخصص داخله عمومی و جوان مدبر و فرهیخته به حیث رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند. هیأت رهبری و منسوبین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تقرر داکتر صاحب کلیوال را به صفت رئیس پوهنحی طب معالجوی تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید شان در قبال پیشبرد وظایف علمی تدریسی و اکادمیک با استفاده از تجارب علمی و اندوخته های مسلکی قبلی شان از دربار خداوند متعال خواهان گردیدند.

چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

امروز مؤرخ 27/قوس/1398 چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جشن فراغت شان را برگزار نمودند
در محفلی که به همین مناسبت در هوتل آریانا شهر مزارشریف تجلیل به عمل آمد نخست تلاوت چند از کلام الهی صورت گرفت، متعاقباً هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را برای دانش آموختگان و خانواده های محترم شان ابراز نمودند
بعداً تهنیت نامه ها توسط هیأت رهبری مؤسسه برای فارغ التحصیلان اهدا گردید که با ابراز شور و خوشی های زیاد استقبال گردیدند. در اخیر محفل با مراسم خاص تشریفاتی دانشگاهی خاتمه یافت

یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود

داکترفدامحمد صدیقی متخصص روانی وعصبی که به کنفرانس علمی وتحقیقی که درکشور ایران برگزار گردیده بود. اشتراک کرده مقاله علمی وتحقیقی خویش را ارائه نموده مورد استقبال گرم قرارگرفت. هیآت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان ازبازگشت موفقان استاد گرامی دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان استقبال گرم نموده مؤفقیت های مزید شان را آرزونمود