هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تدویر یافت.

هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تدویر یافت. به منظور بالا بردن ظرفیت های علمی و اکادمیک الیوم مؤرخ 27/میزان/1398 مطابق پلان همه ساله کمیته تحقیقات علمی هفته کنفرانس های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی استادان و محصلان پوهنحی های سه گانه رسماً در حالیکه محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و رئیس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، انجنیر غیب الله همراه رئیس مؤسسه، پوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی مؤسسه، روسای پوهنحی های سه گانه و جمع کثیر از استادان و محصلان حضور داشتند در تالار کنفرانس های علمی افتتاح گردید، قرار است این کنفرانس های علمی در سه پوهنحی به مدت یک هفته ادامه یابد

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکباردیگر افتخارآفرید

ازطرف انجنیر عبدالفتاح شریفی موسس و ریس عمومی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکتن از ورزشکار این موسسه محترم عبدالصدیق پنجشیری درمسابقه مرکزی (یو اف سی) که درشهرمزارشریف برگذار گردیده بود ازکمربند قهرمانی خویش دفاع نموده و حریف خودرا در روند دوم شکست داد وبه این موسسه افتخارآفرید ومورد تقدیروتمجید قرار گرفت

تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان

اخیرآ بر اساس تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان که قبلا به عقد رسیده بود. به تعداد ۲۰ تن از استادان و دانشجویان خود را در مقطع ماستری معرفی نموده که خوشبختانه دروس خویش را رسمآ آغاز نمودند بدین وسیله هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان برای استادان از بارگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم مسُلت دارد

مجموعه مقالات علمی

از مجموعه مقالات علمی استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی محفلی، رونمایی به عمل آمد.

مجموعه مقالات علمی و تحقیقی که توسط مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با همکاری استادان، فرهنگیان و دانشجویان دانشکده اقتصاد این کانون علمی راه اندازی شده بود اخیراً رسماً افتتاح گردید