مسابقه دوستانه فوتسال میان تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و انستیتوت علوم صحی حیات بلخ

بمنظور روابط نیک، دوستانه و همبستگی فرهنگی و ورزشی میان نهاد های علمی و اکادمیک الیوم مؤرخ 24/10/1397 مسابقه دوستانه فوتسال میان تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و انستیتوت علوم صحی حیات بلخ در جمنازیوم ورزشی امام خمینی در مزارشریف در حالیکه هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، محترم پوهندوی محمد عارف شمسی مسؤل فرهنگی و ورزشی مؤسسه، استاد سنائی شنوا، محترم استاد محمد الوغ بیک، محترم استاد محمد رفیع سلطانی، محترم استاد عتیق الله، محترم محمد طاهر بهمنش و هیأت رهبری انستیتوت علوم صحی حیات بلخ، محترم احمد فواد نجرابی رئیس شفاخانه حیات بلخ، محترم داکتر زلمی عطایی معاون انستیتوت، محترم ولید نوابی معاون امور محصلان، محترم داکتر حامد ملکزاده مسؤل ورزشی انستیتوت و تعداد از اساتید این دو نهاد علمی و اکادمیک حضور بهم رسانیده بودند صورت گرفت که در نتیجه بازی 7 بر 2 به نفع تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به پایان رسید. قابل تذکر است این مسابقه در فضای کاملاً صمیمیت و دوستی صورت گرفت که نقش بس مهمی را در بین ورزشکاران بخاطر ایجاد روابط نیک و تشویق جوانان در راه صحت و سلامتی شان ایفا مینماید

جلسه شورای علمی

جلسه شورای علمی مؤرخ 8/قوس/1397 روز پنج شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر تحت ریاست انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت محترم انجینر غیب الله «همراه» رئیس مؤسسه، محترم پوهنوال محمد الدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه، پوهندوی استاد محمد عارف شمسی مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت

جلسه با تلاوت آیه مبـارکه قرآن کریم آغـــاز گردید. بعـــــداً محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پیرامون مسایل مهم تدریسی های پوهنحی های سه گانه و همچنان انجام وظایف روتین به طور همه جانبه صحبت نموده به مسؤلین شعبات مربوط هدایت دادند تا در روشنایی مقررات و قوانین تحصیلات عالی هر چه بیشتر تلاش ورزیده فعالیت شان را به خوبی ایفا نمایند


مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت.

هفته کنفراس های علمی و تحقیقی پوهنحی اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی یک محفل پرشکوه از استادان و محصلین پوهنحی اقتصاد در هفته کنفراس های علمی و تحقیقی مقالات و تحقیقات علمی سهم شایسته از خود نشان داده بودند از طرف هیات رهبری مؤسسه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه پوهندوی محمد عارف «شمسی» مسؤل تحقیقات علمی و نجیب الله «احساس» رئیس پوهنحی اقتصاد تقدیر و تحسین گردید که با استقبال گرم از سوی اشتراک کننده گان قرار گرفت

کنفراس علمی و تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی یک محفل پرشکوه از استادان و محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در هفته کنفراس های علمی و تحقیقی مقالات و تحقیقات علمی سهم شایسته از خود نشان داده بودند از طرف هیات رهبری مؤسسه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه پوهندوی محمد عارف «شمسی» مسؤل تحقیقات علمی و صالح محمد «رسولی» معاون پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تقدیر و تحسین گردید که با استقبال گرم از سوی اشتراک کننده گان قرار گرفت

ادامه تورنمنت خزانی جام محصل

به ادامه تورنمنت خزانی جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
مسابقه فوتسال بین تیم های سمستر (سوم) طب معالجوی و سمستر (چهارم) طب معالجوی با حضور داشت محترم پوهنوال محمدالدین (باجوری) معاون علمی مؤسسه ، پوهندوی محمد عارف (شمسی) مسؤل کمیته علمی و فرهنگی ، داکتر عبدالکبیر (صمیمی) رئیس پوهنحی طب معالجوی استاد سنایی (شنوا) مسؤل مدیریت تضمین کیفیت و محمد طاهر (بهمنش) مسؤل مالی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و جمع کثیری از محصلین و علاقمندان ورزش فوتسال حضور داشتند صورت گرفت که در نتیجه تیم فوتسال سمستر (سوم) طب معالجوی 5 بر 2 تیم فوتسال سمستر (چهارم) را شکست داد در نتیجه تیم فوتسال سمستر (چهارم) نائب قهرمان و تیم فوتسال سمستر (سوم) طب معالجوی قهرمان تورنمنت خزانی جام محصل شد