زندگی نامه انجنیرعبدالفتاح شریفی

                  

   

بیوگرافی مؤسس و رئيس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

انجنیر عبدالفتاح شریفی ، فرزند الحاج محمد شریف ، در سال ۱۳۴۴ هـ ش در قریه قرشی گک ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ  در یک خانواده روشنفکر و تحصیل کرده، چشم به جهان گشود

محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی  تعلیمات ابتدائیه ومتوسطه خویش را در مکتب لیسه عالی ظهر الدین فاریابی  واقع در قریه قرشی گک ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ ، و دوره لیسه خویش را در انستیتوت مسلکی زراعت ولایت بلخ به سویه بکلوریا در سال ۱۳۶۳ هـ ش به پایه ی اکمال رسانیده  و مؤفقانه فراغت حاصل نموده است

محترم انجنیر شریفی   بعد از اتمام دوره تعلیمی و ثانوی  خویش  بنابر علاقه خاص که به ادامه تحصیل داشت در سال ۱۳۶۴ عازم کشور دوست روسیه گردیده و بعد از اتمام یک دوره مکمل چهار ساله تحصیلا ت عالی خویش در سال ۱۳۶۸  فراغت حاصل نموده و دوباره به وطن برگشت نموده است

محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی   همچنان با ایفای وظیفه در پُست های ارشد  ارگانهای حکومتی و مؤسسات خصوصی مدیر قوای کار ، ترجمان در قوای مسلح کشور در چوکات وزارت دفاع ، تکمیل یک دوره مکمل خدمت عسکری وبعد از سقوط رژیم وقت الی تآسس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به شغل آزاد مشغول وظیفه بوده است، که با این دور خدمت چندین ساله از تجارب و اندوخته های شایانی برخوردار است

انجنیر عبدالفتاح شریفی   که دارای تحصیلات و مهارت های مدیریتی منحصر به فرد در رهبری و مدیریت پروژه های انکشافی,تعلیم وتربیه و همچنان ارتقای ظرفیت تخنیکی و مسلکی می باشد، که  در پست های ارشد دوایر حکومتی و خصوصی  زحمات شایانی به مردم و کشورش انجام داده است. که بار ها از آدرس های مختلف، ارگان های دولتی و خصوصی مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته که از آنجمله هیئت رهبری شورای ولسی جرگه ( قوه مقننه )  دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیز شخصیت فرهنگی و علمی انجنیر  شریفی را مورد ستایش قرارداده و افتخار بزرگ معنوی به وی بخشیده است

محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی ازینکه از علاقه خاص در قسمت خدمت به اولاد وطن برخوردار است. با ابتکار خیلی عالی و بنیادی تلاش ورزید تا نهاد تحصیلی را تحت عنوان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به عنوان یگانه پایگاه تحصیلات عالی اولاد وطن بعد از رای زنی ها در مورد ایجاد آن با مقامات محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلاخره بعد از کسب جواز فعالیت رسمآ درسال ۱۳۹۲ در مرکز شهر مزار شریف بنیانگذاری نموده و طی محفل ویژه افتتاح گردید

محترم انجنیر  شریفی با آنکه مهارت های کافی در قسمت مدیریت و طرح ریزی برنامه ها دارد همچنان بجز از لسان مادری خویش که ازبیکی میباشد. همچنان به دو لسان دیگر کشورعزیز ما افغانستان (دری و پشتو) و نیز به دولسان خارجی (روسی و انگلیسی) تلسط کامل دارد

دانش، تخصص و تجربه در امور تدویر برنامه های علمی و اکادیمیک، آراستگی با علوم و تکنالوژی مدرن، ارتقای ظرفیت مسلکی،  انکشاف تعلیمات تخنیکی و مدیریت پروژه های بازسازی بر مهارت ها و توانایی های انجنیر و وطن دوست افزوده است

محترم انجنیر  شریفی، شخص متفکر، منظم، متعهد، صادق، تحلیل گر، وطن دوست و ملی بوده که انگیزه و هدفی جز توسعه و انکشاف پایدار و متوازن، رفاه شهروندان ، بلند بردن سطح دانش و تعلیم تربیه فرزندان افغانستان ندارد