پوهنځی طب معالجوی

بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی

دوکتور احمد شکیب کریمی فرزند عبدالشکور کریمی در سال ۱۳۶۱ در شهر مزارشریف دیده به جهان گشوداو در سال ۱۳۷۶ دوره ابتدایه، متوسط و لیسه را در لیسه عالی دقیقی بلخی در شهر مزار شریف به پایان رسانده.در سال ۱۳۷۷ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب معالجوی پوهنتون بلخ شده و در

بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی بیشتر بخوانید »

پوهنځی(دانشکده) طب معالجوی

پوهنحی طب موسسه  تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، اولویت تحصیلی و تقاضاهای مکررمردم شهر مزار شریف وولایات همجوار در اول ماه جوزا سال 1393 رسمآ ایجاد گردید. این پوهنحی از زمان  تاسیس تا کنون  مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای سه  دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، کلینیکی

پوهنځی(دانشکده) طب معالجوی بیشتر بخوانید »