در باره موسسه

                  

   

تاریخچه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در سال 1392 خورشیدی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ افغانستان تآسیس شد. که بتاریخ 13/6/1392 بعداز کسب احکام واجازت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تفاهمنامه جداگانه مبنی بر آماده گی های مقدماتی با مقام محترم وزارت به امضاء رسید. جواز رسمی مُوسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از مُوسسه محترم حمایت از سرمایه گزاری ها (آیسا) بتاریخ 9/11/1392 اخذ وبه شماره (D-01-1446) بریاست محترم انجنیر عبدالفتاح “شریفی” در وزارت محترم تحصیلات عالی ثبت وصادر گردیده است. که در آن زمان طبق پلان مشخص جوازرسمی پوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) اخذ گردید

اهداف موسسه 

تآمین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم به درجه لیسانس بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور متداوم در مؤسسه، پرورش وانکشاف استعداد های فکری علمی محصلان در فر اگیری دانش مسلکی  بهبود و ارتقاء مهارت های کاری و اندوخته های علمی آنها برای خدمت گذاری بهتر و موُثرتر برای اولاد وطن  و جامعه

تسهیلات و خدمات موسسه

 این مؤسسه در بهترین موقعیت شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ موفقعیت داشته که با داشتن ۲۵ تن استادان دایمی رسمی تائید شده وزارت تحصیلات عالی و ۴۲ تن از استادان قراردادی پوهنتون بلخ و سایر نخبگان اینولا وهمچنان با داشتن سایر تجهیزات و تسهیلات لازم چون لابراتوار های طبی ، کلینیک های حقوقی، صنوف معیاری و مجهز، به فعالیت های علمی و اکادمیک خویش طور دوامدار پرداخته است

روابط خارجی و داخلی موسسه

خوشبختانه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با وجود آن که خیلی از دیگاه قدامت جوان است ، ولی با مدیریت سالم و کارا ای که داشته توانسته قرارداد ها و تفاهنمامه های زیاد را با نهاد و ارگان های خصوصی و دولتی چون 

ریاست شورای زنان ولایت بلخ

ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ

شورای اجتماعی جوانان آریانا

جوانان جنبش مرکزی اسلامی افغانستان

ریاست انستیتوت اداره و حسابداری بلخ

ریاست انستیتوت اداره و تجارت بلخ

روابط خارجه موسسه 

پوهنتون سرنجی کشور دوست جمهوری روسیه

که این قرارداد ها و تفاهمنامه ها جهت ایجاد و تحکیم روابط نیک و حسنه و نیز جهت ارتقاء سطح تحصیلی محصلین خویش به امضاء رسانیده است

شماره های تماس : 0770961006 ,  0799720511, 0781613004

آدرس

شهرمزارشریف ، سرک معدن نمک ، مقابل لیسه عالی سلطان راضیه

    info@Turkistan.edu.af                  آدرس الکترونیکی

جواز موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان