بخش ورزشی مدیریت علمی و تحقیقات

 بخش ورزشی مدیریت تحقیقات علمی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان علاوه بر اینکه در بخش علمی، اکادمیک و تحقیقی توجه دارد بلکه در عرصه های دیگر چون ورزش نیز جوانان وطن را تشویق می نماید تا جوانان ما دروس شان را در فضاء صلح و آرامش با داشتن صحت سالم و تندرستی ادامه دهند. به همین منظور این مؤسسه مسابقات و تورنمنت های مختلف را به راه انداخته است که یکی از این تورنمنت ها تورنمنت خزانی فوتسال جام محصل میباشد که سال دو بار به راه انداخته میشود. این هم تصاویر از تورنمنت خزانی جام محصل سال 1397 هــ ش

 

تصاویر ذیل نمای از تقدیر ورزش کاران ممتاز که در فعالیت های ورزشی سهم شایسته گرفته بودند که از طرف هیأت رهبری در رأس از طرف انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تحسین و قدردانی گردید

این هم جام های توزیع شده برای مقام های اول،دوم،سوم، تیم اخلاق، تیم شائسته،بهترین گول کیپر، آقای گول و بهترین ورزشکار