در باره مؤسسه

                 تاریخچه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در سال 1392 خورشیدی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ افغانستان تآسیس شد. که بتاریخ 13/6/1392 بعداز کسب احکام واجازت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تفاهمنامه جداگانه مبنی بر آماده گی های مقدماتی با مقام محترم وزارت به امضاء رسید. جواز رسمی مُوسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از مُوسسه محترم حمایت از سرمایه گزاری ها (آیسا) بتاریخ 9/11/1392 اخذ وبه شماره (D-01-1446) بریاست محترم انجنیر عبدالفتاح “شریفی” در وزارت محترم تحصیلات عالی ثبت وصادر گردیده است. که در آن زمان طبق پلان مشخص جوازرسمی پوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) اخذ گردید

اهداف موسسه 

تآمین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم به درجه لیسانس بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور متداوم در مؤسسه، پرورش وانکشاف استعداد های فکری علمی محصلان در فر اگیری دانش مسلکی  بهبود و ارتقاء مهارت های کاری و اندوخته های علمی آنها برای خدمت گذاری بهتر و موُثرتر برای اولاد وطن  و جامعه

تسهیلات و خدمات موسسه

 این مؤسسه در بهترین موقعیت شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ موفقعیت داشته که با داشتن ۲۵ تن استادان دایمی رسمی تائید شده وزارت تحصیلات عالی و ۴۲ تن از استادان قراردادی پوهنتون بلخ و سایر نخبگان اینولا وهمچنان با داشتن سایر تجهیزات و تسهیلات لازم چون لابراتوار های طبی ، کلینیک های حقوقی، صنوف معیاری و مجهز، به فعالیت های علمی و اکادمیک خویش طور دوامدار پرداخته است

روابط خارجی و داخلی موسسه

خوشبختانه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با وجود آن که خیلی از دیگاه قدامت جوان است ، ولی با مدیریت سالم و کارا ای که داشته توانسته قرارداد ها و تفاهنمامه های زیاد را با نهاد و ارگان های خصوصی و دولتی چون 

ریاست شورای زنان ولایت بلخ

ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ

شورای اجتماعی جوانان آریانا

جوانان جنبش مرکزی اسلامی افغانستان

ریاست انستیتوت اداره و حسابداری بلخ

ریاست انستیتوت اداره و تجارت بلخ

روابط خارجه موسسه 

پوهنتون سرنجی کشور دوست جمهوری روسیه

که این قرارداد ها و تفاهمنامه ها جهت ایجاد و تحکیم روابط نیک و حسنه و نیز جهت ارتقاء سطح تحصیلی محصلین خویش به امضاء رسانیده است

شماره های تماس : 0770961006 ,  0799720511, 0781613004

آدرس

شهرمزارشریف ، سرک معدن نمک ، مقابل لیسه عالی سلطان راضیه

    info@Turkistan.edu.af                  آدرس الکترونیکی

جواز موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

اهداف کلی مؤسسهء تحصیلات عالی ترکستان

 

1.   تأمین شرایط تحصیلی به سطح عالی، مطابق معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم  اسلامی وانسانی به درجه لیسانس.

2.   بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور مداوم، پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش.

3.   بهبود و ارتقاء مهارت های کاری و اندوخته های علمی و عملی برای خدمت گزاری بهتر و مؤثرتر برای هموطنان افغانستان.

مؤسسهء تحصیلات عالی ترکستان با داشتن تسهیلات و خدمات ارزنده ی چون:

1.      مدیریت سالم و توانا؛

2.      داشتن استادان مجرب، ورزیده ودارای رتب علمی، به درجه ماستر و دُکتر ؛

3.      صنوف جداگانه برای طبقه ذکور و اناث؛

4.      فضای درسی آرام، علمی و اکادمیک؛

5.      صنوف معیاری و استندرد؛

6.      کیفیت بهتر با فیس مناسب؛

7.      کتابخانه مجهز با داشتن کتاب های مورد نیاز استادان و محصلان؛

8.      کمپیوترلب مجهز با داشتن عالی ترین کیفیت انترنت؛

9.      تالار کنفرانس های علمی؛

10. شفاخانه کادری برای کار های عملی واستاژ؛

11. لابراتوار های مجهز برای تطبیق دروس عملی؛

12. موجودیت کلینیک حقوقی و تدویر محاکم تمثیلی؛

13. انجمن محصلین؛

14. کورس های تقویتی؛

15. سیر و سفر های علمی؛

16. ساحه سبز وپارکینک وسایط و غیره خدمات تحصیلی ارائه می نماید، که درین فرصت مرور مختصری بر معرفی اهداف، فعالیت ها و دستآورد های اخیر را خواهیم داشت.

 تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان سیستم کریدت بوده و میتود آموزشی اصلی آن با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان که شامل میتود های معرفی کتابها و منابع درسی، لکچرنوت ، سوال و جواب، فعالیتهای نمایشی، عملی، ارایه سیمینار ها وکارهای گروپی میباشد.

تعهد مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان یک نهاد تحصیلی خصوصی بوده که فعلا در تایم های روزانه و شبانه در پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد و همچنان در پوهنحی طب معالجوی صرفاَ بعد از ظهر ، محصلان را به درجه لیسانس (MD) فراغت میدهد و متعهد است به فراهم آوری سهولت ها، انتقال دانش و مهارت ها و ارزش ها برای توانمند سازی محصلین، تا فعالانه در رشته های مسلکی خویش عملی نموده و در آن مؤفق باشند؛

1.   عرضهء خدمات تحصیلی در رشته های فوق الذکر جهت غنامندی نیازهای مبرم جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی؛

2.   تقویت و بهبود تدریس وسطح دانش اساتید ، برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته انجام داده؛ و در ارتقأ و انکشاف سطح دانش در میان افراد جامعه نقش ایفا نمایند، تا ازین طریق برای مشکلات موجود در کشور راه حل های مفید فراهم آید.

3.   سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلین در غنی سازی کار های عام المنفعه، جامعه مدنی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی را افزایش می دهد و این کار توسط ارایه خدمات، تحقیق منظم، مشاورت ها و برنامه های آموزشی به رهبری اساتید و محصلین انجام میشود.

 

          اهداف امور علمی و اکادمیک:

1.      انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های لازم برای محصلین؛

2.      ارتقاء، توانمندی و اجرای کنفرانس های علمی؛

3.      جذب کادر جدید جهت مرفوع نمودن نیازهای مؤسسه به سویه های ماستر و دُکتر؛

4.   تجهیز کتابخانه با کتب معتبر علمی غرض استفاده مؤثر اساتید در تدریس مضامین مربوط به دانشکده ها؛

5.      فراهم ساختن محیط مناسب آموزشی و تحقیقی و ارائه تحصیلات با کیفیت برای استعدادهای جوان؛

6.   آشنا ساختن محصلین با اساسات و مباحث کلی و اساسی رشته های سه گانه (طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد)؛

7.      آماده ساختن محصلین با دانش پایه دار برای درک بهتر موضوعات مسلکی شان در آینده؛

8.      ایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی؛

9.      آموزش مهارت های طبی، حقوقی و اقتصادی؛

10. تعمیم دانش های طبی، حقوقی و اقتصادی در سطوح مختلف ملی، منطقوی و بین المللی به دانشجویان؛

11. معرفی شخصیت های طبی، حقوقی و اقتصادی با درجه آگاهی لازم.

نظام تحصیلی

نظام درسی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان  به سیستم کریدت میباشد. سیستم کریدیت جدیدترین و معیاری ترین سیستم تحصیلی در سطح جهان است، از همین رو مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان  با اخذ تائیدی از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان نظام تحصیلی خویش به سیستم کریدت مطابق با نرم ها و طرزالعمل های پذیرفته شده آن وزارت ساخته است. طبق سیستم کریدت هر محصل در دوره لیسانس حدوداً 148 کریدت درسی را طی هشت سمستر یا در مدت چهار سال آموزش به اثتثنای پوهنحی طب معالجوی (هفت سال معادل به 14 سمستر) می باشد؛ هر سمستر حدوداً 17 – 21 کریدت درسی را دربر میگیرد، هر کریدت درسی، به مقدار درسِ گفته میشود که محتوای آن طی 16 ساعت آموزش داده شود.                                                                                                                                                    

تقویم تحصیلی

یک سال تحصیلی در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان دو سمستر میباشد و هر سمستر شانزده هفته را در برمیگیرد و در ختم سمستر اول سال تحصیلی، رخصتی یک ماهه برای محصلان که کامیاب گردیده اند، داده میشود و همچنان برای محصلانیکه کامیاب نشده اند کورس های تقویتی برای آمادگی ایشان در چانس دوم دایر میگردد و تکمیل کورسها برای محصلان چانس دوم میباشد و در آخر سمستر دوم سال تحصیلی یک رخصتی چهل روزه در نظر گرفته شده است.

سمستر اول

هرسمستر 16 هفته آغاز سمستر بهاری: 3 حمل امتحان وسط سمستر: 1 جوزا الی 15 جوزا امتحان نهائی سمستر: آغاز 3 اسد و ختم 25 اسد تعطیل تابستانی: از 25 اسد الی 25 سنبله از 25 سنبله الی 25 عقرب دروس هشت هفته یی برای کسانیکه در تمام مضامین کامیاب نشده اند، از 25 عقرب الی 5 قوس امتحان چانس دوم

سمستر دوم

آغاز سمستر خزانی: 25 سنبله، امتحان وسط سمستر: آغاز 26 عقرب و ختم 10 قوس، امتحان نهائی سمستر:آغاز 26 جدی ختم 20 دلو، تعطیل زمستانی: 20 دلو الی 3 حمل، از 3 حمل الی 3 جوزا دروس هشت هفته یی برای شاگردانی که در بعضی مضامین ناکام شده اند.

از 3 جوزا الی 12 جوزا امتحان چانس دوم.

 

موقعیت

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در مزارشریف سرک معدن نمک مقابل لیسه سلطان راضیه، موقعیت دارد که از لحاظ تراکم نفوس و خط و سیر ترافیک محل مناسب میباشد.

پوهنحی ها

در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با در نظرداشت بازار کار و نیاز علمی جامعه، سه پوهنحی در مقاطع مختلف زمانی ایجاد گردیده است که عبارت از: طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد علاقمندان میتوانند با شمولیت در کانکور مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان و سپری نموده موفقانه آن، به دانشکده های دلخواه شان راه یابند.

نوعیت پوهنتون

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان یک نهاد غیر دولتی بوده و بر اساس لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی و سایر قوانین نافذه کشور فعالیت می نماید.

محصلان

فارغان صنوف دوازدهم میتوانند بعد از سپری نمودن موفقانه مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان ها سه گانه مطابق نمره کانکور شان شامل شو بر علاوه فارغان صنوف دوازدهم، فارغان صنوف چهاردهم دارالمعلوم ها انستیتوت ها  نیز میتوانند شامل صنف پانزدهم در این پوهنحی های حقوق و اقتصاد گردیده و تحصیلات شان تکمیل نمایند.

استادان

تعداد مجموعی استادان مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان به 80 تن میرسد که به سویه های دوکتورا و ماستر میباشند.

 

 

بودجه

تمام مصارف مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان از قبیل مصارف تجهیزات، بودجه توسعوی، معاشات استادان و کارمندان، مصارف تبلیغات و اشتهارت و غیره از بودجه مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان پرداخته میشود.

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان از طریق تدریس و تحقیق میخواهد به عنوان یک نهاد معتبر علمی-تحقیقی در عرصه ارائه خدمات با کیفیت در سطح کشور باشد.

 

مأموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان زمینه تحصیلات عالی با کیفیت را با میتود های جدید تدریس و تسهیلات لازم آموزشی برای اتباع کشور مهیا ساخته تا بتواند در عرصه ی ارائه خدمات معیاری مصدر خدمت به جامعه شود.

ارزش ها

·  رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، جنسیتی و مذهبی، و پابندی به اساسات دین مبین اسلام؛

·  تطبیق تمام لوایح ، مقررات و طرزالعمل های وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان؛

·  رعایت توازن، بی طرف، برابری، عدالت و دقت در امور علمی، اداری و تحصیلی؛

·  رفتار و عملکرد یکسان با محصلین ذکور و اناث.

 

امکانات و تسهیلات اکادمیک 

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان تسهیلات اکادمیکی را برای استادان و دانشجویان فراهم ساخته است، در این قسمت می توان از امضاء تفاهم نامه همکاری تحصیلی با دانشگاه های محتلف جهت اهداء بورسیه تحصیلی و ارتقای ظرفیت استادان و کارمند اداری این مؤسسه و همچنان ایجاد مراکز تحقیقات علمی، تضمین کیفیت، نشرات، شورای دانشجویی، کتابخانه و سایر داشته های این مؤسسه نام برد.

کریکولم و مفردات درسی

کریکولم و یا نصاب تحصیلی بیان کننده تمام  مضامین است که در طی یک دوره تحصیلی با در نظر داشت تعداد کریدت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی و یا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد و همچنان مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم اند که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل تذکر میابد. نصاب تحصیلی پوهنحی ها با در نظر داشت مضامین، منابع و مآخذی که از سوی وزارت تحصیلات عالی معرفی می شوند ترتیب شده و به دسترس دانشجویان قرار می گیرد.

ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

1. هئیت امناء

2. شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

3. ریاست و معاونیت های مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

4. ریاست پوهنحی ها

5. شورای علمی و پوهنحی ها

6. آمریت دیپارتمنت ها

7. مجلس دیپارتمنت ها

8. مرکزتحقیقات علمی

9. آمریت کتابخانه

10 . مرکز تکنالوژی معلوماتی.

هیئت امناء

هئیت امناء، عالی ترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان میباشد.

هئیت امناء دارای ترکیب آتی است:

1.     مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بحیث رئیس؛

2.     رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بحیث منشی

3.  سه نفر استاد دارای رتبه علمی پوهندوی یا بالاتر از آن با درجۀ تحصیلی حد اقل ماستر که از جمله یکنفر آن دارای رتبه علمی پوهاند باشد.

4.     دو نفر از سکتور تجاری- صنعتی و یا نمایندۀ موسسات ذیربط؛

5.     یک نفر محصل ممتاز به اساس معرفی انجمن محصلان برای یک سال؛

6.  اعضای مندرج بند 3 و 4 این ماده از جمله منسو بین مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بوده نمیتوانند.

7.     ریاست هئیت امناء به عهده مؤسس مندرج فقره (1) این ماده میباشد؛

8.     تصامیم درهئیت امناء با اکثریت آرای حاضر گرفته می شود؛

9.  جلسات هئیت امناء طبق تقویم آن به طور عادی در هر سمستر یکبار و در موارد ضروری به گونۀ فوق العاده با حضور داشت حد اقل دو- سوم اعضای آن برگزار میشود.

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تدویر جلسات فوق العاده به دعوت رئیس، منشی و یا دو ثلث اعضا دایر شده می توانند.

صلاحیت های هئیت امناء

1 تأیید اساسنامه و طرزالعمل های فعالیت در بخش های مختلف مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

2 ارزیابی و بررسی پلان های درازمدت انکشافی و توسعوی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

-3 اخذ تصمیم در مورد تأسیس،ایجاد ادغام، مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، پوهنحی ها و دیپارتمنت های مربوط و ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی غرض منظوری؛

-4 صلاحیت تائید تغیرات در تشکیلات مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

-5 اخذ گزارش کاری از شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان و اتخاذ تصامیم و صدور فرامین در مورد آن.

-6 بررسی میکانیزم در تصمیم گیری های مالی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان شامل معاشات؛ مالیات و غیره

-7 صلاحیت توزیع دیپلوم های افتخاری، مدال ها، تحسین نامه ها و تقدیر نامه های مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان ؛

-8 صدور فرمان در مورد ایجاد کمیته های اختصاصی در حالات غیر عادی و اضطراری

-9 رسیدگی به شکایات و نظرات سازنده اعضای کادر علمی

شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان جهت بهبود و انسجام امور اکادمیک، اداری خدماتی و غیره موارد، طبق اساس نامه و فیصله های هئیت امناء تشکیل میشود.

شورای علمی دارای ترکیب ذیل است:

-1 رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان به حیث رئیس.

-2 معاون های مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان به حیث معاونین.

-3 مدیر عمومی استادان بحیث منشی.

-4 رئیس های پوهنحی هابحیث اعضا.

-5 از هر پوهنحی دو دو نفر استاد فعال و مجرب دارای رتبۀ علمی بلند به انتخاب جلسه استادان پوهنحی بحیث اعضا.

-6 آمر تحقیقات علمی، آمر مرکز تکنالوژی اطلاعاتی،آمر کتابخانه، مدیر مجله علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بحیث اعضا جلسات شورای علمی طبق پلان کاری آن با موجودیت حد اقل دو سوم اعضا دایر می شود.

-7 تصامیم مجلس به اکثریت آرای اعضای حاضر گرفته میشود.

-8 فیصله های شورای علمی پس از تأیید آن از جانب هئیت امناء نافذ است.

وظایف شورای علمی قرار ذیل است:

1.      نظارت و بررسی از تطبیق اساس نامه و طرزالعمل های مربوط.

2.      نظارت و بررسی از تطبیق فیصله های هئیت امناء.

3.      بررسی طرح تطبیق بودجۀ سالانۀ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بر مبنای نیازمندی های پوهنحی ها و سایر شعبات مربوط در بخش های عادی و انکشافی.

4.      مراقبت از مصارف ودر ٱمد های مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان مطابق اصول مالی و حسابی پذیرفته شده و بررسی گزارش سالانه در رابطه.

5.      تصمیم پیرامون تقرر،ترفیع،انفکاک و تقاعد اعضای مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان طبق اصول و معیار های نافذه.

6.      نظارت از مصرف پول از حساب بانکی به منظور تمویل پروژه های مربوطه، اجرای معاشات و سایر نیازمندی های عادی و انکشافی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان.

7.      مراقبت از تأمین بودن شرایط حفظ الصحه و شرایط مصئون کار در محیط مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان.

8.      استماع گزارش پیرامون حقوق کارمندان،نورم معاشات، شرایط رفاهی و تسهیلات کاری و آموزشی در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان.

9.      سایر وظایف که از جانب هئیت امناء و اسناد تقنینی به آن سپرده میشود.