فعالیت ها

مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی ترکستان

فعالیت ها

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با در نظر داشت مسولیت های خطیر موسسه همیش تلاش ورزیده تا فعالیت های علمی وتحقیقی مفیدی را در این موسسه انجام دهد و تلاش ورزیده در این مدت کار های را انجام دهد که به طور نمونه از چند فعالیت علمی بطور فشرده یاد آورمیشوم

 (برگزاری کنفرانس های علمی وتحقیقی استادان ومحصلان درهرسه پوهنحی (طب معالجوی ,حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد

البته در این کنفرانس های علمی استادان ومحصلان بیشتر از 60 مقاله علمی تحقیقی توسط استادان ومحصلان ارائه گردید که توسط هیات ژوری بررسی واز طرف مسولین پوهنحی ها و موسسه نظارت گردید که نتایج مثبتی را در قبال داشته است

تصاویر از کنفرانس های علمی و تحقیقی پوهنحی طب معالجوی مؤسسه

در تصاویر ذیل گوشه های از کنفرانس های علمی استادان و محصلان دانشکده طب معالجوی را نشان میدهد که هیأت رهبری مؤسسه در رأس انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و بنیانگذار مؤسسه قرار دارد به مشاهده میرسد

تصاویر از کنفرانس های علمی و تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه

در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نیز کنفرانس های علمی استادان و محصلان تدویر یافت که تعداد کثیر از استادن و محصلان در آن شرکت نموده مقالات علمی شان را قرائت نمودند که از طرف هیأت رهبری ارزیابی مثبت گردید

 

تصاویر از کنفرانس های علمی و تحقیقی پوهنحی اقتصاد مؤسسه

اقتصاد یکی از پوهنحی های مهم این مؤسسه بوده استادان و محصلان به علاقمندی بیشتر در کنفرانس های علمی و تحقیقی شرکت نموده سهم فعال خویش را ایفاء نمودند. همچنان این نهاد توانسته است تمام فعالیت های علمی اکادمیک، فرهنگی، ورزشی، حقوقی، اقتصادی، ادبی و آموزشی خویش را در ماهنامه صدای ترکستان که مجوز قانونی ورسمی آنرا از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان کسب کرده است به نشر برساند وخوشبختانه تا اکنون به نشر هفت شماره نایل آمده است. ماهنامه صدای ترکستان که صاحب امتیاز آن موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان میباشد آخرین شماره آن در ماه میزان سال روان به مدیریت مسول آن پوهندوی محمد عارف شمسی به چاپ رسد که توجه خوانندگان گرامی را نه تنها به سطح ولایت بلخ بلکه در سطح کشور جلب نموده است که باعث افتخار موسسه ما میباشد

تصویر ماهنامه صدای ترکستان

اینک اخرین شمارة ماهنامة صدای ترکستان طور نمونه پیشکش میگردد

چارت تشکیلاتی ماهنامه صدای ترکستان