پیام مؤسس

وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذلِک لآیاتٍ لِقَوْمٍ یعْقِلُونَ

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در بهار سال 1393 به اساس خواست و نیاز اساسی مردم و محیط علمی- فرهنگی ولایت  بلخ در فضای تحصیلات عالی خصوصی کشور عرض اندام نموده و با عنایت حق تعالی و بهره گیری از تمام اصول و اقتضاآت علمی توانست مجموعۀ موفق علمی معیاری را در چهار چوب سه پوهنحی طب معالجوی، حقوق وعلوم سیاسی واقتصاد راه اندازی وجواز خویش را اخذ نماید،  و یک ظرفیت قابل توجه از کدر های علمی متخصص و محصلان ذکور و اناث را جذب نموده و نهایتاً با موفقیت کامل طی شش دوره دانش آموختگان را تقدیم جامعه و سکتور های دولتی و خصوصی مختلف بنماید. مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان سالهای پرتلاشی را پشت سر گذاشت. بنیانگذاری یک نهاد آموزشی عالی با فراچشم داشتن معیارهای اکادمیک جهانی و با شعار ترکستان نام درخشنده بر فرزا قله های دانش در کشوری چون افغانستان نه تنها که کار ساده یی نیست؛ که بسیار دشوار هم هست. به یاری پروردگار دانش و خرد ازین آزمون پیروز به در آمدیم و توانستیم با معیار های وزارت محترم تحصیلات عالی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان را ایجاد نمائیم.

خواست ما؛ بلندبردن کیفیت، و هدف ما؛ دست یافتن به مدارج بلند و عالی تر و گسترش ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی است، چنانکه سه رشته تأسیس شد و رو به گسترده گی دارد و در برنامه های ما ایجاد پوهنحی های دیگر، مانند ، انجنیری، زراعت ،کمپیوتر ساینس وشرعیات گنجانیده شده است.

معیارگرایی، قانونمندی، تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت، ایجاد مرکز تحقیقات علمی، چاپ و نشر کتابهای درسی و ممد درسی، مجله ها، ارائه دانش روز، پیشکش نمودنِ دانش آموخته گان با کفایت و موفق در میدان کار، ایجاد فضای بالنده گی و شگوفایی دانش وخرد و اندیشه و باز آموزش و پرورش انسان های پاک، متخصص و خدمت گزار از هدف های بنیادین ما است. هرگز به سرمایه اندوزی روی نمی آوریم و لحظه یی از فراهم آوری راه های بلندبردن کیفیت باز نمی ایستیم. همین ارزشگرایی ها سبب شده اند که مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان از شهرت نیکویی برخوردار گردد و روزبه روز علاقه مندان بیشتری پیدا کند. این پذیرش مردم، به ویژه جوانانِ تشنه دانش و فرهنگ، ما را روحیه می بخشد و مسؤول میگرداند تا بیشتر بکوشیم و همه راه هایی را که سبب بلندبردن دانش و تخصص فرزندان میهن ما میشود، جستجو کنیم و با جذب معیارهای اکادمیک و به کاربستن آنها در فضای آموزشی، صداقت و جدیت، خویشرا به اثبات برسانیم. هرچند جایگاه دانش آموخته گان و فارغان ما در بازار کار به دست آورده ا ند، بازتاب گر راستینی ازین مسیر واقعی علم گرایانه می تواند باشد و هرچند پذیرش مردم بهترین سند و مزدی است که خوشبختانه شرف آنرا دراختیار داریم.  مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان قرار است در آینده نزدیک ساختمان دایمی خویش را در بهترین موقعیت شهر مزارشریف با معیار های علمی اعمار نماید تا باشد که محصلین این پوهنتون در یک فضای مناسب اکادمیک درس های خویش را به پیش ببرند.

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان توانسته است که بهترین شفاخانه کادری را با معیار های بین المللی  بنام شفاخانه کادری 20 بستر مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان (افغان ازبیک) مجهز با مدرن ترین وسایل طبی در بهترین موقعیت شهر مزار شریف اعمار وافتتاح نماید. که همین اکنون در خدمت هم شهریان ولایت بلخ دربخش های مختلف معالجوی قرار دارد.

انجنیر دوست محمد پیکان مؤسس پوهنتون ترکستان تا حال توانسته که برای بیش از 150 نفر از هموطنان خویش را دربخش های محتلف علمی و اداری در پوهنتون و شفاخانه کادری زمینه کار فراهم کند  .

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در نظر دارد تا با اجراء و امضای تفاهم نامه های همکاری علمی با پوهنتون های ملی وبین المللی بتواند تمام استادان خویش را جهت بلند بردن سطح تحصیلی وانکشاف مسلکی به آنها  معرفی نماید  .

به باور ما ایستادن از کار افتادن است و پوینده گی معنای رسیدن به اهداف بلند را دارد. این است که مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان هر آن زمینه های دانش افزایی را برای استادان خویش فراهم می آورد و با نظام مند ساختن همه امور و با سود بردن از تکنالوژی معاصر، میخواهد با هزینه کردن وقت کمتر، سود بیشتر علمی به دست بیآورد و سرعت دانش اندوزی را سبب گردد. به همدستی و همیاریِ همه همکاران، به نیروی ایمان و خرد و به پشتوانه یک نظام پویا و کارا، به آنجایی خواهیم رسید که درسطح منطقه ، فارغان مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان هویت علمی ـ تخصصی خود را به اثبات برسانند و به گرمی استقبال گردند. هم اکنون نشانه های چنین آیندۀ پُر برکت را مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان رقم زده است.

بنأ با درک این مسؤولیت ما به نوبه خویش سعی و تلاش به خرج دادیم تا در این مسیر مبارک وخیر سهم گیریم و مؤسسه تحصیلات عالٍی ترکستان را با اخذ جواز شماره (184) مورخ 26/1/1394 از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی با شعار سهمگیری واقعی در انکشاف وطرقی جامعه وکشور تأسیس نموده و شرف خدمت به جامعه را ادامه دهیم.             با احترام

انجنیر دوست محمد پیکان

مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان