اطلاعیه

قابل ملاحظه فرهیخته گان علم و معرفت
نام نویسی جهت اشتراک در امتحان کانکور بهاری سال ۱۳۹۸ درپوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از ساعت ۷ صبح الی ۷ شام ادامه دارد. هموطنان عزیز مطلع باشند