تجلیل از روز جهانی محصل

از روز جهانی محصل در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.همایش با شکوهی به مناسبت روز جهانی محصل با حضورداشت هیأت رهبری، استادان، منسوبین و جمع کثیر از محصلان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد در صحن این مؤسسه برگزارگردید، که در این همایش هیأت رهبری مؤسسه طی سخنرانی های شان هر کدام به نوبه خویش روز جهانی محصل را نیز برای تمام محصلان تبریک گفته از این روز خجسته گرامی داشت به عمل آوردند.