ثبت نام بهاری سال 1400 جریان دارد

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درسمستربهاری سال ۱۴۰۰ در رشته های حقوق وعلوم سیاسی و اقتصاد خویش دانشجو می پذیرد. ثبت نام همه روزه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۵:۰۰ عصر جریان دارد. آدرس: شهر مزارشریف معدن نمک مقابل لیسه عالی سلطان راضیه