جلسه مقدماتی برای برگزاری تورنمنت جام پوهنتونهای خصوصی

به منظور روابط نیک و دوستانه و همبستگی هر چه بیشتر میان نهاد های علمی و اکادمیک و همچنان ورزشی جلسه مقدماتی بخاطر برگزاری تورنمنت جام پوهنتونهای خصوصی مقیم ولایت بلخ به میزبانی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان الیوم مؤرخ 3/11/1397 در این مؤسسه تدویر یافت
جلسه تحت ریاست پوهندوی محمد عارف شمسی مسؤل کمیته فرهنگی و ورزشی مؤسسه در حالیکه محترم احمدالله رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بلخ، از پوهنتون خصوصی رهنورد محترم محمد یونس مسؤل کمیته فرهنگی، از پوهنتون خصوصی مولانا محترم وحید مسؤل ورزشی، از مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج محترم احمد فرجام عمری مسؤل کمیته فرهنگی، از مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت محترم حکمت الله سدید مسؤل کمیته فرهنگی و ورزشی و از مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون محترم محمد آصف مسؤل کمیته ورزشی نیز حضور داشتند در فضای کاملاً دوستانه دایر گردید. در این جلسه زمان برگزاری مسابقه، میدان و تمام موضوعات مسابقات به اتفاق آراء در فضای کاملاً صمیمیت به فیصله رسید و از طرف رئیس محترم فدراسیون فوتبال ولایت بلخ هرگونه وعده همکاری به منظور برگزاری این تورنمنت سپرده شد. قرار است این تورنمنت به میزبانی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان روز شنبه مؤرخ 13/11/1397 به جمنازیوم امام خمینی در مزارشریف برگزار گردد