مسابقه دوستانه فوتسال میان تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و انستیتوت علوم صحی حیات بلخ

بمنظور روابط نیک، دوستانه و همبستگی فرهنگی و ورزشی میان نهاد های علمی و اکادمیک الیوم مؤرخ 24/10/1397 مسابقه دوستانه فوتسال میان تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و انستیتوت علوم صحی حیات بلخ در جمنازیوم ورزشی امام خمینی در مزارشریف در حالیکه هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، محترم پوهندوی محمد عارف شمسی مسؤل فرهنگی و ورزشی مؤسسه، استاد سنائی شنوا، محترم استاد محمد الوغ بیک، محترم استاد محمد رفیع سلطانی، محترم استاد عتیق الله، محترم محمد طاهر بهمنش و هیأت رهبری انستیتوت علوم صحی حیات بلخ، محترم احمد فواد نجرابی رئیس شفاخانه حیات بلخ، محترم داکتر زلمی عطایی معاون انستیتوت، محترم ولید نوابی معاون امور محصلان، محترم داکتر حامد ملکزاده مسؤل ورزشی انستیتوت و تعداد از اساتید این دو نهاد علمی و اکادمیک حضور بهم رسانیده بودند صورت گرفت که در نتیجه بازی 7 بر 2 به نفع تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به پایان رسید. قابل تذکر است این مسابقه در فضای کاملاً صمیمیت و دوستی صورت گرفت که نقش بس مهمی را در بین ورزشکاران بخاطر ایجاد روابط نیک و تشویق جوانان در راه صحت و سلامتی شان ایفا مینماید