مسابقه فوتسال میان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

پیروزی 5 بر 2 تیم منتخب فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مقابل تیم فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در مسابقات مرحله نیمه نهایی، که تحت عنوان جام فوتسال پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مقیم ولایت بلخ به همکاری مالی و ابتکار معاونیت فرهنگی این مؤسسه راه اندازی گردیده بود به خانواده بزرگ ترکستان و همه عزیزان مبارک باد میگویم. این رقابت که در نیمه روز مؤرخ ۲۲ دلو سال جاری درمیدان ورزشی فوتسال شهر مزار شریف با حضور داشت هئیت رهبری مؤسسات متذکره ، محصلان نهایت مهربان و ورزش دوست و نیز جمع کثیری ازجوانان و هموطنان عزیز مان حضور به هم رسانیده بودند، ستاره گان ترکستان توانستند با درخشش خیلی عالی وهمچنان فعالیت تیمی و تخصصی، که واقعآ از خود شایسته گی و خلاقیت مسلکی به نمایش گذاشتند این رقابت را در نخستین لحظات آن کاملآ مهار نموده و توانستند بالای تیم مؤسسه تحصیلات عالی تاج بسیار به سادگی وبا رعایت نظم واخلاق ورزشی خیلی عالی نتیجه بازی را به نفع خویش تغیر داده و دستآورد بزرگی به این کانون علمی کسب نماید