هفته کنفرانس های علمی استادان و محصلین

به اساس تقویم پلان درسی وزارت محترم تحصیلات عالی الیوم مؤرخ 21 میزان سال 1397 هفته کنفرانس های علمی استادان و محصلین در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در حالیکه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان ، محترم انجینر غیب الله «همراه» رئیس مؤسسه پوهاند سلطانشاه «سلطانی» مشاور ارشد، پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی ، پوهندوی محمد عارف «شمسی» مشاور فرهنگی ، رؤسا پوهنحی های سه گانه و جمع کثیری از استادان حضور داشتند رسمآ با قرآئت آیت چند از کلام الله مجید رسمآ آغاز گردید
در این کنفرانس های علمی در حدود 70 مقاله علمی در سه پوهنحی (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) ارائه میگردد که به خاطر بالا بردن ظرفیت علمی استادان و محصلین نقش مهم را ایفا خواهد کرد