همایش با شکوهی تقدیر از استادان فعال و دانشجویان ممتاز در دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

همایش با شکوهی تقدیر از استادان فعال و دانشجویان ممتاز در دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان برگزار گردید.این همایش با شکوه در حالیکه هیأت رهبری، اساتید، کارمندان و جمع کثیری از محصلین دانشکده اقتصاد حضور داشتند نخست با تلاوت آیات چند از کلام الهی آغاز گردید.بعداً محترم استاد نجیب الله احساس رئیس دانشکده اقتصاد، پوهندوی محمد عارف شمسی مسؤل فرهنگی مؤسسه و محترم الوغ بیک رئیس انجمن محصلین دانشکده اقتصاد یکی پی دیگر در مورد اهمیت علم و دانش صحبت نموده محصلین را متوجه دروس و وظایف شان نمودند.متعاقباً یک تعداد از استادان فعال و دانشجویان ممتاز که از خود شایستگی نشان داده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.