استاد نور محمد کمال

معرفی استاد پوهنیار نور محمد کمال

استاد نورمحمد کمال فرزند کمال الدین ولدیت جوره ولدیت برات ولدیت دوست محمد ولدیت شاه مراد، متولد سال 1356 هـ ش درقریه ذیقوت ولسوالی کشنده ولایت بلخ میباشد، دروس ابتدائی را نزد معلمین محل فراگرفته ، وسپس جهت شمولیت به مکتب به پشاور پاکستان مسافرت نمود، که مکتب ابتدائیه متوسط ولیسه را در مکتب بین […]

معرفی استاد پوهنیار نور محمد کمال بیشتر بخوانید »