رویداد ها و جلسات دانشکده اقتصاد

استخدام کادر علمی دانشکده اقتصاد

اعلام استخدام کادر علمی برای رشته دانشکده اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در سمستر بهاری سال ۱۴۰۱ ه ش در نظر دارد در رشته های اقتصاد کادر علمی جدیدی را استخدام می نماید.واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح و کاپی آخرین مدرک تحصیلی خویش را از تاریخ اعلان هذا الی اخیر برج حوت سال ۱۴۰۰ در بخش منابع بشری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تسلیم نمایند.

اعلام استخدام کادر علمی برای رشته دانشکده اقتصاد بیشتر بخوانید »

جریان کار عملی اقتصاد

جریان کار عملی محصلان پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

جریان کار عملی محصلان پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مورخ ۳۰ جدی ۱۴۰۰ هیات رهبری پوهنحی اقتصاد این موسسه از جریان پرکتیک (کار های عملی) محصلان پوهنحی مذکور که قبلا به اساس تفاهم میان ادارات چون ریاست مستوفیت، ریاست بلخ برشنا، ریاست معادن، نمایندگی پشتنی بانک و سایر ادارات دولتی و خصوصی مقیم

جریان کار عملی محصلان پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بیشتر بخوانید »