کادر اداری دانشکده اقتصاد

استاد شنوا

بیوگرافی استاد سنائی (شنوا)

استاد سنائی شنوا فرزند محمد شفیع شنوا در سال 1372 در ولایت بلخ شهر مزارشریف در یک خانواده فرهنگی ,متدین و علم دوست دیده به جهان گشوده است، دوره ابتدائیه ومتوسطه  را درلیسه عالی ذکور خراسان و دوره لیسه را در لیسه عالی دقیقی بلخی  شهر مزار شریف  در سال 1389 به پایان رسانیده است […]

بیوگرافی استاد سنائی (شنوا) بیشتر بخوانید »

بیوگرافی استاد حیات الله مسلم

استاد حیات الله مسلم فرزند نعمت الله حیدری درسال ۱۳۶۸ دریک خانواده متدین واهل علم و فضل درولسوالی زاری ولایت بلخ در روستای به نام جنتاغلی ( بلوچ بالا ) دیده به جهان گشوده ، دوره ابتدائیه ومتوسطه را درلیسه عالی ابوالقاسم بلخی ولسوالی زاری و آموزش دینی را در مدرسه نوآباد همان ولسوالی فراگرفته

بیوگرافی استاد حیات الله مسلم بیشتر بخوانید »