استخدام کادر علمی دانشکده حقوق

اعلام استخدام کادر علمی برای رشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در سمستر بهاری سال ۱۴۰۱ ه ش در نظر دارد در رشته های حقوق و علوم سیاسی کادر علمی جدیدی را استخدام می نماید.واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح و کاپی آخرین مدرک تحصیلی خویش را از تاریخ اعلان هذا الی اخیر برج حوت سال ۱۴۰۰ در بخش منابع بشری موسسه […]

اعلام استخدام کادر علمی برای رشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی بیشتر بخوانید »