مدیریت روابط خارجه

طرزالعمل بیمه صحی اساتید، کارمندان و محصلین موسسه تحصیلات عالی ترکستان

1. 20% تخفیف برای محصلین موسسه تحصیلات عالی ترکستان ( هزینه بستر، لابراتوار و فیس عملیات ها شامل این تخفیف است. بخش اکسری و دیگر بخش ها شامل این تخفیف نمی باشند.) 2. 50% تخفیف برای ریاست موسسه، معاونین موسسه، پرسنل شفاخانه، استادان کادر موسسه، کارمندان اداری، خدماتی و امنیتی موسسه( هزینه بستر، فیس عملیات […]

طرزالعمل بیمه صحی اساتید، کارمندان و محصلین موسسه تحصیلات عالی ترکستان بیشتر بخوانید »

پالیسی آزادی های اکادمیک نهاد تحصیلی

1. اعضای اکادمیک و محصلین، موسسه تحصیلات عالی ترکستان آزادی اکادمیک را در مسیری که همسو با آموزش و پژوهش مسئولانه است، بکار برده و در تولید و نشر دانش سهم گیرند. 2. تمامی عبارات و اظهارات اکادمیک، باید منطقی و عقلانی با حسن نیت و وضاحت بیان گردد و عاری از هر گونه خشونت،

پالیسی آزادی های اکادمیک نهاد تحصیلی بیشتر بخوانید »

معرفی ارتقای کیفیت

نام و نام خانوادگی:  استاد سمیع الله پهلوی عنوان وظیفه: آمر ارتقای کیفیت رشته تحصیلی : حقوق وعلوم سیاسی و تعلیم و تربیه آدرس ایمیل:info@turkistan.edu.af آمریت تضمین کیفیت در اثر کوشش های مکرر رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بنابر نیازمندی جدی در پیشبرد امور اکادمیک با درنظرداشت سفارشات ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار

معرفی ارتقای کیفیت بیشتر بخوانید »

امتحان كانكور متفرقه بهاری 1403 پوهنتون تركستان مؤفقانه سپری شد!

مؤرخ 18 حوت سال 1402 نزدهمین دورامتحان کانکور متفرقه سمستر بهاری پوهنتون ترکستان با حضور داشت هیئت رهبری پوهنتون ترکستان، هیئت مؤظف پوهنتون بلخ و اشتراک تعداد کثیری از داوطلبان پوهنحی های طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد برگزار گردید.هیئت رهبری این نهاد علمی و هیئت حاضر پوهنتون بلخ با آرزوی موفقیت و

امتحان كانكور متفرقه بهاری 1403 پوهنتون تركستان مؤفقانه سپری شد! بیشتر بخوانید »

امتحان كانكوربهاری 1403 پوهنتون تركستان مؤفقانه سپری شد!

مؤرخ 9 حوت سال 1402 نزدهمین دورامتحان کانکور عمومی سمستر بهاری پوهنتون ترکستان با حضور داشت هیئت رهبری پوهنتون ترکستان، هیئت مؤظف پوهنتون بلخ و اشتراک تعداد کثیری از داوطلبان پوهنحی های طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد برگزار گردید.هیئت رهبری این نهاد علمی و هیئت حاضر پوهنتون بلخ با آرزوی موفقیت و

امتحان كانكوربهاری 1403 پوهنتون تركستان مؤفقانه سپری شد! بیشتر بخوانید »

سمینار علمی آنلاین تحت عنوان Introduction ofTelemedicineTeledarmatologyدر تالار پوهنتون ترکستان برگزار گردید.

یوم یک شنبه مورخ 1402/10/17 سمینار علمی آنلاین تحت عنوان Introduction of TelemedicineTeledarmatologyدر تالارکنفرانس پوهنتون ترکستان برگزار گردید این محفل با قراعت آیات کلام الهی آغاز شد سپس معاون علمی به تعریف و توضیح مفهوم سمینار فوق الذکر اشاره کرده اهمیت این موضوع را در علوم معاصر وبالخصوص بخش طبابت برای اشتراک کننده ها شرح

سمینار علمی آنلاین تحت عنوان Introduction ofTelemedicineTeledarmatologyدر تالار پوهنتون ترکستان برگزار گردید. بیشتر بخوانید »

از دهمین دور فراغت محصلین پوهنحی های حقوق و علوم وسیاسی و اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ترکستان تجلیل شد!

محفلی به مناسبت‌ تجلیل از دهمین دور فراغت دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان در تالار آریانا با اشتراک هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، فارغان سال ۱۴۰۲، اولیای دانشجویان و مهمانان داخلی وخارجی کنسولگری های کشور های دوست وهمسایه برگزار گردید.این محفل با تلاوت آیاتی از کلام الهی آغاز، سپس پیام انجنیر صاحب دوست محمد

از دهمین دور فراغت محصلین پوهنحی های حقوق و علوم وسیاسی و اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ترکستان تجلیل شد! بیشتر بخوانید »