اخـبــــــار

اخرین رویداد های موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید
تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید
مؤرخ 24/دلو/1398 تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید.در افتتاح این محفل هیأت رهبری، عده کثیر از استادان این...
چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
امروز مؤرخ 27/قوس/1398 چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جشن فراغت شان را برگزار نمودنددر محفلی که به همین مناسبت در هوتل آریانا شهر مزارشریف...
یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود
یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود
داکترفدامحمد صدیقی متخصص روانی وعصبی که به کنفرانس علمی وتحقیقی که درکشور ایران برگزار گردیده بود. اشتراک کرده مقاله علمی وتحقیقی خویش را ارائه نموده مورد استقبال گرم قرارگرفت. هیآت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی...
پروژه تحقیقی وتمثیلی توسط دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
پروژه تحقیقی وتمثیلی توسط دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
عده یی از محصلین دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به طورتحقیقی وتمثیلی ایجاد وتاسیس یک رستورانت راتحت عنوان” رستورانت آبشار” درشهرمزارشریف وانمودکرند درین همایش شیوه های رسیدن به یک حرفه وپیشه را...
روزجهانی دانشجومبارک باد
روزجهانی دانشجومبارک باد
از روزجهانی دانشجو درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.درین گردهمایی ابتداپوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این مؤسسه پیرامون اهمیت تجلیل از روزجهانی دانشجوروشنی انداخته به خاطرتشویق محصلان جوان اینگونه گامهای...
از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.
از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.
از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمددر این همایش که به سازماندهی فعالانه مدیریت جندر این موسسه برگزار شده بود هیئت...