ادامه تورنمنت خزانی جام محصل

به ادامه تورنمنت خزانی جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
مسابقه فوتسال بین تیم های سمستر (سوم) طب معالجوی و سمستر (چهارم) طب معالجوی با حضور داشت محترم پوهنوال محمدالدین (باجوری) معاون علمی مؤسسه ، پوهندوی محمد عارف (شمسی) مسؤل کمیته علمی و فرهنگی ، داکتر عبدالکبیر (صمیمی) رئیس پوهنحی طب معالجوی استاد سنایی (شنوا) مسؤل مدیریت تضمین کیفیت و محمد طاهر (بهمنش) مسؤل مالی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و جمع کثیری از محصلین و علاقمندان ورزش فوتسال حضور داشتند صورت گرفت که در نتیجه تیم فوتسال سمستر (سوم) طب معالجوی 5 بر 2 تیم فوتسال سمستر (چهارم) را شکست داد در نتیجه تیم فوتسال سمستر (چهارم) نائب قهرمان و تیم فوتسال سمستر (سوم) طب معالجوی قهرمان تورنمنت خزانی جام محصل شد

جلسات نوبتی پوهنځی های سه گانه

جلسات نوبتی پوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) با حضور داشت هیئت محترم رهبری ، روئسا، معاونین ، آمرین دیپارتمنت ها و با اشتراک فعال استاتید بطور جدا گانه تدویر یافت، این جلسات که با اهداف مشخص چون ، ایجاد هماهنگی بیشتر میان اساتید، آغاز دروس سمستر خزانی، اخذ امتحان کانکور خزانی ، تقسیم مضامین، تهیه گزارشات و ساختن پلان های عملیاتی و انکشافی و نیز تبلیغات گسترده بمنظور جلب و جذب جدید الشمولان خزانی سال ۱۳۹۷ تدویر یافته بود، با بحث و گفتگو های هدفمند پیرامون موضوعات فوق رسمآ با دعای خیر خاتمه یافت.

محفل نهمین (۹) دور امتحان کانکور خزانی

مؤرخ ۹ / سنبله / ۱۳۹۷ محفل نهمین (۹) دور امتحان کانکور خزانی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت رئیس صاحب شورای ولایتی ولایت بلخ محترم الحاج داکتر محمد افضل حدید ، محترم الحاج رئيس عبدالخالق خان وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی ولایت بلخ، هیئت با صلاحیت پوهنتون بلخ ، محترمه رئیسه و هیئت رهبری انستیتوت اداره و حسابداری بلخ، ونماینده گان سایر نهاد های همکار همچنان با اشتراک فعال صدها تن از کاندید محصلان عزیز کانکور خزانی سال تحصیلی ۱۳۹۷ هجری خورشیدی در یک فضای کاملآ علمی و اکادمیک مؤفقانه برگزارگردید
ترکستان نام درخشنده بر فراز قله های دانش

کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر

کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر Breast Feeding در تالار کنفرانس های علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به هماهنگی وخلاقیت کامل معاونیت امور فرهنگی و ریاست محترم پوهنځی طب معالجوی با حضور داشت هیئت محترم رهبری، اساتید پوهنځی های سه گانه و جمع از محصلین طی محفل ویژه تدویر یافت

مسابقات فوتسال تورنمینت خزانی جام محصل

بمنظور رشد استعداد های جوانان وطن مسابقات فوتسال تورنمینت خزانی جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت هیات رهبری مؤسسه، روسای پوهنحی های سه گانه استادان و تعداد کثری از محصلان و علاقمندان ورزش رسمآ افتتاح گردید.