بیوگرافی محترم میراحمد یوسفی

بیوگرافی محترم میراحمد یوسفی معاون مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

میراحمد یوسفی فرزند محمد یوسف در سال ۱۳۶۹ در قریه پیکان دره ولسوالی شولگره ولایت بلخ در یک خانواده فرهنگی و متدین دیده به جهان گشوده وی دوره ابتدائیه و متوسطه را درمکتب پیکاندره و دوره لیسه را در لیسه عالی استقلال شهر مزار شریف در سال ۱۳۸۹ به پایان رسانیده است.

دوره لسانس خویش را بعد از سپری نمودن آزمون کانکور دولتی در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات در سال ۱۳۹۰ شامل وبه درجه اعلی در سال ۱۳۹۳ به سویه لسانس از پوهنتون بلخ فارغ گردیده است.

در جریان تحصیل وبعد ازفراغت در دوایر دولتی و خصوصی خدمات زیادی را انجام داده است که قرار ذیل می باشد.

مشاور اجتماعی از سال ۱۳۹۱ الی۱۳۹۴ در موسسه همبستگی خانواده های افغان در شهر مزار شریف

معاون مالی و اداری از سال ۱۳۹۴ الی۱۳۹۵ در موسسه صحی اجتماعی و انکشافی افغانستان در شهر مزار شریف

مسٔول مالی و ادری از سال ۱۳۹۵ الی۱۳۹۶ در موسسه صحی انکشافی برای جوانان در شهر شبرغان

مدیر ارشد تهیه و تدارکات از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ وزات صحت عامه ریاست کاهش تقاضای مواد مخدردر شهر کابل

آمر برنامه ریزی ریاست عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه  طی پ ۲ نمبر ۱۳۳۵۶۵ سال    ۱۳۹۹

آمرمالی ریاست مالی و حسابی وزارت صحت عامه  طی پ ۲ نمبر ۱۸۰۰۸۱۳۲۴ در سال ۱۳۹۹

از سنبله سال ۱۴۰۰ الی اکنون معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان را به دوش دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *