بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی

دوکتور احمد شکیب کریمی فرزند عبدالشکور کریمی در سال ۱۳۶۱ در شهر مزارشریف دیده به جهان گشود
او در سال ۱۳۷۶ دوره ابتدایه، متوسط و لیسه را در لیسه عالی دقیقی بلخی در شهر مزار شریف به پایان رسانده.
در سال ۱۳۷۷ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب معالجوی پوهنتون بلخ شده و در سال 1378 برای مدت ۳ سال در رژیم طالبان در شهر پشاور، پاکستان مهاجر گردید و در آنجا زبان انگلیسی و کمپیوتر را فرا گرفت. وی دوباره در سال ۱۳۸۱ به کشور عودت نموده و در سال ۱۳۸۶ از فاکولته طب معالجوی بلخ فارغ گردید.
دوکتور احمد شکیب کریمی از جمله چهاردهمین دور فارغین فاکولته طب معالجوی بلخ میباشد. و در سال ۱۳۹۲ شامل پروگرام تخصص در بخش داخله اطفال شفاخانه حوزوی آموزشی ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف شده و در سال ۱۳۹۴ پروگرام تخصص را ختم نموده. وی در جریان تخصص مصروف تدریس مضامین چون همتولوژی و سکل داخله اطفال در موسسات خصوصی علوم طبی مولانا و فاکولته طب معالجوی تاج در شهر مزار شریف بوده.
همچنان وی از تاریخ 05/ اپریل/ 2021 الی 04/اکتوبر/2021 در شفاخانه Yatharath کشور هندوستان برای مدت شش ماه به حیث Neonatal assistant مصروف آموزش کارهای عملی بوده که موفقانه با تکمیل دوره آموزشی و کسب شهادت نامه دوباره به کشور برگشته و مصروف ارزه خدمات صحی برای هموطنان رنج دیده خود میباشد.
که فعلا منحیث ریس پوهنحی طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی ترکستان مصروف ایفای وظیفه میباشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *