شروع به فعالیت طب معالجوی

دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان دوباره شروع به فعالیت کرد وپذیرای دانشجودرسمستر جدید است

قسمیکه همه در جریان قرار دارند قبلاً بخش «پوهنحی طب معالجوی» مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به اساس ارزیابی غیر شفاف، مبهم، نا عادلانه، غیر مسلکی و غیر معیاری و بدون هیچ نوع هماهنگی به اساس معیارات نا آشنا و توأم با عجله و بدون در نظرداشت ماده (27) مقرره وزارت محترم تحصیلات عالی و ماده (10) قانون اساسی همان وقت لغو گردیده بود. از ابتدا تا اکنون تصمیم متذکره مورد قبول و قناعت مؤسسات مذکور و این مؤسسه قرار نگرفته است و همواره خواهان ارزیابی مجدد بصورت شفاف و معیاری این مؤسسه در پهلوی 5 نهاد دیگر گردیده و در جریان این مدت تلاش ها و جلسات زیادی را با مقامات ارشد وزارت محترم تحصیلات همان وقت نیز این مؤسسه انجام داده بود.با روی کار آمدن دولت امارت اسلامی و تعیین رهبری جدید وزارت محترم تحصیلات عالی و نیز تعیین مجدد کمیته ارزیابی بخش طبی 5 نهاد مذکور از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی امارت اسلامی، اینک جواز فعالیت دوباره پوهنحی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان صادر گردیده است.

هیأت رهبری این مؤسسه صدور جواز فعالیت دوباره پوهنحی طب معالجوی را اولاً به تمام پرسونل علمی و اداری این مؤسسه و ثانیاً به محصلین خویش تبریک گفته و از هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی بابت بررسی شفاف و عادلانه شان اظهار سپاس و امتنان مینماید و هم چنان جا دارد از زحمات شبانه روزی اتحادیه پوهنتون های خصوصی بابت تعقیب موضوع پوهنحی طب این موسسه سپاسگذاری نماییم .اِن شاالله مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در سمستر بهاری سال 1401 خویش با پذیرش مجدد در پوهنحی طب معالجوی در کنار پوهنحی های (حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) خویش فعالیت خویش را با معیارات استندرد و سیستم درسی عالی آغاز می نماید.ترکستان نام درخشنده بر فراز قله های دانش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *