پوهنځی طب معالجوی

                  

 

 پوهنځی طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

پوهنحی طب موسسه  تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، اولویت تحصیلی و تقاضاهای مکررمردم شهر مزار شریف وولایات همجوار در اول ماه جوزا سال 1393 رسمآ ایجاد گردید. این پوهنحی از زمان  تاسیس تا کنون  مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای سه  دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، کلینیکی   و بیزیک ساینس  میباشد. تعداد کثیری از داکتران جوان در این پوهنحی پرورش یافته که بعدآ به سمت های مهم دولتی و خصوصی گماشته  خواهند شد

 اهداف پوهنحی طب معالجوی 

  1. فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی مسلکی در بخش های مختلف طب معالجوی برای محصلان.
  2. تربیه نسل متخصص از لحاظ علمی و عملی.
  3. فراهم آوری تسهیلات برای فراگیری تحقیق و پیشبرد تحقیقات علمی در طب معالجوی.
  4. آموزش، توسعه و ترویج علوم اختصاصی.
  5. کمک برای ایجاد سیستم خدمات صحی استندرد در سطح منطقه.
  6. کمک به جلوگیری از امراض و ارزیابی فکتور های خطر خصوصاً در بخش امراض انتانی
  7. حفظ و ارتقا جایگاه اجتماعی پوهنحی

 

ساختارتشکلیلاتی پوهنحی طب معالجوی

اعضای کادر علمی

پوهنحی طب معالجوی دارای اعضای کادر علمی مجرب و توانمند است . تما اعضای کادر صاحب مدرک ماستری و تخصص از کشور های مختلف هستند . اعضای کادر علمی  این دانشکده در زمینه شیوه های تدریسی آشنای و مهارت کامل دارند . شماری از آنها تجربه تدریس در کشور های که تحصیل کرده اند را نیز دادند

کمیته های فعال درپوهنحی

  1. کمیته نظم ودسپلین
 1. کمیته جندر
 2. کمیته فرهنگی
 3. کمیته نظارت ازامتحانات
 4. کمیته تضمین کیفیت واعتباردهی
 5. کمیته فرعی تحقیق
 6. کمیته بازنگری کریکولم درسی

 امکانات پوهنحی طب معالجوی ترکستان

 1. لابراتوار میکروبیولوژی
 2. لابراتوار بیوشیمی
 3. لابراتوار اناتومی
 4. لابراتوار هستوپتالوژی
 5. لابراتوار فزیولوژی
 6. لابراتوار فزیک
 7. لابراتوار کیمیا
 8. صنف های معیاری با سیستم پروجکتور و ال سی دی لیله با بهترین امکانات

 

اخرین رویداد های دانشکده طب معالجوی

جلسه شورای علمی
جلسه شورای علمی
جلسه شورای علمی مؤرخ 8/قوس/1397 روز پنج شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر تحت ریاست انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت محترم انجینر غیب الله «همراه»...
کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر
کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر
کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر Breast Feeding در تالار کنفرانس های علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به هماهنگی وخلاقیت کامل معاونیت امور فرهنگی و ریاست محترم پوهنځی طب معالجوی با...