چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

امروز مؤرخ 27/قوس/1398 چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جشن فراغت شان را برگزار نمودند
در محفلی که به همین مناسبت در هوتل آریانا شهر مزارشریف تجلیل به عمل آمد نخست تلاوت چند از کلام الهی صورت گرفت، متعاقباً هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را برای دانش آموختگان و خانواده های محترم شان ابراز نمودند
بعداً تهنیت نامه ها توسط هیأت رهبری مؤسسه برای فارغ التحصیلان اهدا گردید که با ابراز شور و خوشی های زیاد استقبال گردیدند. در اخیر محفل با مراسم خاص تشریفاتی دانشگاهی خاتمه یافت

جلسه شورای علمی

جلسه شورای علمی مؤرخ 8/قوس/1397 روز پنج شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر تحت ریاست انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت محترم انجینر غیب الله «همراه» رئیس مؤسسه، محترم پوهنوال محمد الدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه، پوهندوی استاد محمد عارف شمسی مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت

جلسه با تلاوت آیه مبـارکه قرآن کریم آغـــاز گردید. بعـــــداً محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پیرامون مسایل مهم تدریسی های پوهنحی های سه گانه و همچنان انجام وظایف روتین به طور همه جانبه صحبت نموده به مسؤلین شعبات مربوط هدایت دادند تا در روشنایی مقررات و قوانین تحصیلات عالی هر چه بیشتر تلاش ورزیده فعالیت شان را به خوبی ایفا نمایند


مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت.

کنفراس علمی و تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی یک محفل پرشکوه از استادان و محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در هفته کنفراس های علمی و تحقیقی مقالات و تحقیقات علمی سهم شایسته از خود نشان داده بودند از طرف هیات رهبری مؤسسه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه پوهندوی محمد عارف «شمسی» مسؤل تحقیقات علمی و صالح محمد «رسولی» معاون پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تقدیر و تحسین گردید که با استقبال گرم از سوی اشتراک کننده گان قرار گرفت