داکتر احسان الله کلیوال رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند

طبق لزوم دید هیأت رهبری و به اساس فیصله جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان محترم داکتر احسان الله کلیوال متخصص داخله عمومی و جوان مدبر و فرهیخته به حیث رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند. هیأت رهبری و منسوبین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تقرر داکتر صاحب کلیوال را به صفت رئیس پوهنحی طب معالجوی تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید شان در قبال پیشبرد وظایف علمی تدریسی و اکادمیک با استفاده از تجارب علمی و اندوخته های مسلکی قبلی شان از دربار خداوند متعال خواهان گردیدند.

جلسه شورای علمی

جلسه شورای علمی مؤرخ 8/قوس/1397 روز پنج شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر تحت ریاست انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت محترم انجینر غیب الله «همراه» رئیس مؤسسه، محترم پوهنوال محمد الدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه، پوهندوی استاد محمد عارف شمسی مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت

جلسه با تلاوت آیه مبـارکه قرآن کریم آغـــاز گردید. بعـــــداً محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پیرامون مسایل مهم تدریسی های پوهنحی های سه گانه و همچنان انجام وظایف روتین به طور همه جانبه صحبت نموده به مسؤلین شعبات مربوط هدایت دادند تا در روشنایی مقررات و قوانین تحصیلات عالی هر چه بیشتر تلاش ورزیده فعالیت شان را به خوبی ایفا نمایند


مدیر تحقیقات علمی مؤسسه و سایر اعضای محترم شورای علمی حضور داشتند تدویر یافت.

کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر

کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر Breast Feeding در تالار کنفرانس های علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به هماهنگی وخلاقیت کامل معاونیت امور فرهنگی و ریاست محترم پوهنځی طب معالجوی با حضور داشت هیئت محترم رهبری، اساتید پوهنځی های سه گانه و جمع از محصلین طی محفل ویژه تدویر یافت