بازدید هیئت تفتیش داخلی وزارت محترم تحصیلات عالی از مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

هیئت تفتیش داخلی وزارت محترم تحصیلات عالی که در رأس آن محترم مولوی عبدالولی “عابد” آمر تفتیش بررسی تقلب و سه تن از همراهان شان حضور داشتند، بتاریخ 09/05/1401 و 10/05/1401 از مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، بخش های مالی و اداری، تضمین کیفیت، مدیریت های تدریسی، لابراتوار ها، کتابخانه، منابع بشری و سایر ادارات این مؤسسه بازدید و بررسی بعمل آوردند. در جریان بررسی و تفتیش هیئت محترم ضمن سپاسگزاری از کارکرد های نیک این مؤسسه، رهنمود های لازم و سازنده ی خویش را جهت بهبود و ارتقأ کیفیت امور علمی و اداری به هیأت رهبری مؤسسه پیشکش نموده و خواستار تلاش های پیگیر و بیشتر آنان در امر بهبود وضعیت و کیفیت تحصیلی شدند. در ادامه هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات از زحمات شبانه روزی و بی شایبۀ هیئت تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی ابراز قدردانی نموده و وعده ی ارائه خدمات معیاری و هرگونه همکاری را سپردند.

بازدید هیئت تفتیش داخلی وزارت محترم تحصیلات عالی از مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

هیئت تفتیش داخلی وزارت محترم تحصیلات عالی که در رأس آن محترم مولوی عبدالولی “عابد” آمر تفتیش بررسی تقلب و سه تن از همراهان شان حضور داشتند، بتاریخ 09/05/1401 و 10/05/1401 از مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، بخش های مالی و اداری، تضمین کیفیت، مدیریت های تدریسی، لابراتوار ها، کتابخانه، منابع بشری و سایر ادارات این مؤسسه بازدید و بررسی بعمل آوردند. در جریان بررسی و تفتیش هیئت محترم ضمن سپاسگزاری از کارکرد های نیک این مؤسسه، رهنمود های لازم و سازنده ی خویش را جهت بهبود و ارتقأ کیفیت امور علمی و اداری به هیأت رهبری مؤسسه پیشکش نموده و خواستار تلاش های پیگیر و بیشتر آنان در امر بهبود وضعیت و کیفیت تحصیلی شدند. در ادامه هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات از زحمات شبانه روزی و بی شایبۀ هیئت تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی ابراز قدردانی نموده و وعده ی ارائه خدمات معیاری و هرگونه همکاری را سپردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *