جریان امتحان سمستر بهاری 1402

آغاز امتحانات سمستر بهاری پوهنتون ترکستان:
از روند برگزاری امتحانات فاینل سمستر بهاری پوهنحی های طب معالجوی، حقوق وعلوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه ترکستان توسط هیئت رهبری و کمیته داخلی امتحانات نظارت و ارزیابی صورت گرفت.
در جریان نظارت و ارزیابی از نحوه ترتیب سوالات با توجه به طرزالعمل ولایحه امتحانات بررسی صورت گرفت که ضمن تشکری از کار کردهای کمیته محترم امتحانات و اساتید مربوطه شان جهت ایجاد فضای آرام بخاطر برگزاری امتحانات ستایش و قدردانی نمودند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *