جلسه هیات رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

جلسه هیات رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان الیوم مؤرخ 2 حوت سال 1397 
با تلاوت چند ازآیات کلام الله مجید توسط پوهاند سلطان شاه «سلطانی» قرائت گردید
نخست جام قهرمانی فوتسال بین پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی مقیم مزار شریف راه اندازی شده بود توسط انجنیر غیب الله «همراه» رئیس مؤسسه و پوهاند سلطان شاه «سلطانی» مشاور ارشد برای محترم انجنیر عبدالفتاح «شریفی» رئیس عمومی ومؤسس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تفویض گردید بعدا سوپر کاپ که برای تیم قهرمان در نظر گرفته شده بود توسط محترم روکی «سرخوش» رئیس شورای صلح و ورزش زون شمال و رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بلخ برای محترم انجنیر عبدالفتاح «شریفی» رسمآ تفویض گردید
همچنان از طرف کمیته فرهنگی لقب ستاره ورزش مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان برای محترم انجنیر عبدالفتاح «شریفی» پیشنهاد گردید که به اتفاق آراء مورد تآیید هیات رهبری قرار گرفته و برای ایشان این لقب رسمآ داده شد
در اخیر محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» رئیس و مؤسس این مؤسسه از جناب محترم روکی «سرخوش» بخاطر همکاری و مدیریت سالم این تورنمنت ابراز تشکری نموده و در آینده بمنظور رشد سالم جوانان و تربیه بهتر شان در عرصه ورزش وعده همکاری نمودند