پالیسی آزادی های اکادمیک نهاد تحصیلی

1. اعضای اکادمیک و محصلین، موسسه تحصیلات عالی ترکستان آزادی اکادمیک را در مسیری که همسو با آموزش و پژوهش مسئولانه است، بکار برده و در تولید و نشر دانش سهم گیرند.

2. تمامی عبارات و اظهارات اکادمیک، باید منطقی و عقلانی با حسن نیت و وضاحت بیان گردد و عاری از هر گونه خشونت، خرافات و تعصب باشد.

3. مرزهای آزادی بیان اکادمیک تا حدی خواهد بود که به عملکرد خلاف قانون نیانجامد و باعث تضعیف و تهدید آزادی های علمی دیگر اعضای اکادمیک و محصلین نگردد.

4. فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای اکادمیک و محصلان همسو با حسن شهرت موسسه تحصیلات عالی ترکستان و قضاوت منصفانه در رابطه با حوزه های کاری دانشگاه حفظ و تقویت گردد.

5. تعهد به آزادی اکادمیک اعضای علمی موسسه تحصیلات عالی ترکستان می تواند ارزشهای مطلوب جامعه را ترویج دهد و با نقد و به چالش کشیدن خرافات و باورهای نادرست اجتماعی صادقانه و مسئولانه، گسترش مرزهای دانش و انتشار آن را محقق کند.

6. اعضای اکادمیک و محصلان در موسسه تحصیلات عالی ترکستان آزاد هستند تا در چارچوب ضوابط قانونی و حفظ ارزشهای ملی و دینی، تحقیقات و گفتمان های اکادمیک و انتقادی را بدون واهمه از قرار نگرفتن موضوعات در اولویت های موسسه تحصیلات عالی ترکستان به پیش ببرند.

7. در موارد نقض آزادی های اکادمیک، و تعارض و تناقض در اجرای مسئولانه آزادی های اکادمیک موسسه تحصیلات عالی ترکستان از طریق کمیته انضباطی به موضوع رسیدگی می کند و مطابق با ضوابط موجود، اقدامات لازم انجام می دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *