کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر

کنفرانس علمی تحت عنوان تغذی با شیر مادر Breast Feeding در تالار کنفرانس های علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به هماهنگی وخلاقیت کامل معاونیت امور فرهنگی و ریاست محترم پوهنځی طب معالجوی با حضور داشت هیئت محترم رهبری، اساتید پوهنځی های سه گانه و جمع از محصلین طی محفل ویژه تدویر یافت