اخـبــــــار

اخرین رویداد های موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

امتحان كانكور متفرقه سمستر خزانی مؤسسه تحصيلات عالی تركستان مؤفقانه سپری شد!
امتحان كانكور متفرقه سمستر خزانی مؤسسه تحصيلات عالی تركستان مؤفقانه سپری شد!
مؤرخ 27 اســـد سال 1402 امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان با حضور داشت هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، هیئت مؤظف پوهنتون بلخ و اشتراک تعداد کثیری از داوطلبان پوهنحی...
پوهنتون ترکستان محفل افتتاحیه جدید الشمولان سمستر خزانی ۱۴۰۲ را برگذار کرد!
پوهنتون ترکستان محفل افتتاحیه جدید الشمولان سمستر خزانی ۱۴۰۲ را برگذار کرد!
پوهنتون ترکستان محفل افتتاحیه جدید الشمولان سمستر خزانی ۱۴۰۲ را برگذار کرد! برنامه با حضورداشت هیئت رهبری، کارمندان، استادان و محصلین جدید الشمول پوهنتون ترکستان در تالار کنفرانس ها این نهاد علمی بر گزار...
جریان امتحان بست IT پوهنتون ترکستان
جریان امتحان بست IT پوهنتون ترکستان
برگزاری امتحان بست مدیریت (IT) پوهنتون ترکستان: توسعه و پیشرفت در جامعه به میزان اندوخته های علمی و رشد فکری آن جامعه صورت می گیرد، بنابر این ضمن اینکه امتحان اندیشه و تفکر آدمی...
جریان سمینارعلمی پوهنحی طب معالجوی
جریان سمینارعلمی پوهنحی طب معالجوی
برگذاری سمینار علمی: سه شنبه مؤرخ ( 1402/3/23) تدویر سمینار علمی تحت عنوان: “کار آمد و پی آمد های امواج فراصوتی” در پوهنتون ترکستان توسط استاد «عصمت الله شکوری» با حضور داشت رئیس دانشگاه،...