محترم داکتر احمد شکیب کریمی متخصص داخله اطفال و استاد دانشگاه منحیث رئیس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تعیین گردیدند.

محترم داکتر احمد شکیب کریمی متخصص داخله اطفال و استاد دانشگاه منحیث رئیس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تعیین گردیدند.به اساس فیصله هیئت رهبری این مؤسسه مؤرخ 11/حمل/1401 محترم داکتر صاحب احمد شکیب کریمی منحیث رئیس دانشکده و محترم محمد آصف نیازی منحیث مدیر تدریسی تقرر حاصل نمودند. بناء هیئت رهبری، استادان و تمام کارمندان علمی و اداری این مؤسسه انتخاب موصوفان را در سمت های فوق الذکر تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونی را برای شان در امور محوله از بارگاه ایزد منان تمنا دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *