نظارت و ارزیابی هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون ترکستان!

نظارت و ارزیابی هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون ترکستان!

هیئت متشکل از ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی که در رأس آن آمر صاحب نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی، با اعضای تیم محترم شان از بخش های مختلف پوهنتون ترکستان بررسی و ارزیابی کردند ارزیابی که توسط هیئت موظف محترم ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک از مقام ریاست پوهنتون ترکستان، معاونیت های سه گانه ، پوهنحی ها و بخش های مربوطه صورت گرفت برای شان قناعت بخش بوده و قابل ذکر دانست که پوهنتون ترکستان در راستای ارتقای ظرفیت محصلین همیشه تلاش کرده و ما از موسس و هیئت رهبری آن تقدیر میکنیم، ارزیابی از پوهنحی های سه گانه ، لابراتوار های مجهز پوهنحی طب معالجوی، کتابخانه، مدیریت تکنالوژی، محکمه تمثیلی و امثال آن توسط هیئت موظف نظارت و ارزیابی امور اکادمیک صورت گرفت، همچنان در این ارزیابی تیم نظارت از شفاخانه کادری پوهنتون ترکستان (افغان‌ا‌زبیک) دیدار نموده و قابل ستایش دانست که در این شرایط بازنگهداشتن شفاخانه خصوصی جهت فعالیت های محصلین پوهنحی طب معالجوی پوهنتون ترکستان ایجاد شده است از موسس و صاحب امتیاز پوهنتون ترکستان و شفاخانه معالجوی افغان اوزبیک انجنیر صاحب دوست محمد پیکان تشکری نموده و خواهان بیشتر فعالیت در عرصه خدمت گذاری در بخش تحصیل و شکوفایی در افغانستان شدند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *