خانه

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
  

درباره موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

            

  

 

 

مفکوره تاسیس موسسه تحصیلات عالی ترکستان در سال 1392 خورشیدی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ افغانستان بعداز تبادل نظردوستان اهل علم و فرهنگ بنام (ترکستان )فرامرزی انتخاب شد، تاریخ 13/6/1392 بعداز کسب احکام واجازت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تفاهمنامه جداگانه مبنی بر آمادگی های مقدماتی با مقام محترم وزارت بامضا رسید. مجوز موسسه تحصیلات عالی ترکستان از موسسه محترم حمایت از سرمایه گزاری ها (آیسا) بتاریخ 19/11/1392 اخذ وبه شماره (D-01-1446) بریاست عبدالفتاح “شریفی” ثبت وصادر گردید. نمبر تشخیصیه موسسه تحصیلات عالی ترکستان در وزارت محترم مالیه افغانستان این ارقام است و نمبر(9001211763) میباشد که ضم مکتوب 3815 مورخ 9/11/1392 دفتر آیسا بمقام وزارت تحصیلات عالی ارسال شده، کریکولوم درسی ونصاب تحصیلی پوهنځی های سه گانه بعداز تائید کمیته های ملی نصاب تحصیلی وریاست محترم برنامه های علمی وزارت  محترم تحصیلات عالی برحسب پیشنهاد ریاست محترم عمومی انسجام امور اکادمیک ومنظوری حکم شماره (1067)مورخ 14/2/1394 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تائید ومنظور شده است

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بعداز طی تمام مراحل اداری وحقوقی آن در مطابقت با طرزالعمل های نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی قرار حکم جداگانه آنمقام عالی کشور سند ثبت رسمی شماره 107 مورخ 26/1/1394 راجستر شدن این موسسه در چوکات ریاست محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان مواصلت نموده واین سند توسط محترم پوهاند حمیدالله “امین” ریس اسبق پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی طی محفل ویژه  به محترم انجنیر عبدالفتاح”شریفی” مؤسس  ومتصدی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تفویض شده است

 


 

 

آخرین رویداد های موسسه

 

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکباردیگر افتخارآفرید ازطرف انجنیر عبدالفتاح شریفی موسس و ریس عمومی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکتن از ورزشکار این موسسه محترم عبدالصدیق پنجشیری درمسابقه مرکزی (یو اف سی) که...
تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان اخیرآ بر اساس تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان که قبلا به عقد رسیده...
مجموعه مقالات علمی
مجموعه مقالات علمی
از مجموعه مقالات علمی استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی محفلی، رونمایی به عمل آمد. مجموعه مقالات علمی و تحقیقی که توسط مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی...
اطلاعیه
اطلاعیه
قابل ملاحظه فرهیخته گان علم و معرفتنام نویسی جهت اشتراک در امتحان کانکور بهاری سال ۱۳۹۸ درپوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان...
ترکستان قهرمان شد
ترکستان قهرمان شد
قهرمانی شکوهمند ۵ بر ۲ تیم منتخب فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مقابل تیم منتخب فوتسال پوهنتون خصوصی رهنورد به همه گان مبارک باد تیم منتخب فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان توانسته...
اطلاعیه
اطلاعیه
به تمام محصلان ورزش دوست موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسانیده میشود که یوم شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ مسابقه فاینل فوتسال میان تیم های موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مقابل پوهنتون رهنورد در ورزشگاه امام...