خانه

چهارمین دورفراغت دانشکده حقوق وعلوم سیاسیی
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
  

درباره موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

            

  

 

 

مفکوره تاسیس موسسه تحصیلات عالی ترکستان در سال 1392 خورشیدی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ افغانستان بعداز تبادل نظردوستان اهل علم و فرهنگ بنام (ترکستان )فرامرزی انتخاب شد، تاریخ 13/6/1392 بعداز کسب احکام واجازت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تفاهمنامه جداگانه مبنی بر آمادگی های مقدماتی با مقام محترم وزارت بامضا رسید. مجوز موسسه تحصیلات عالی ترکستان از موسسه محترم حمایت از سرمایه گزاری ها (آیسا) بتاریخ 19/11/1392 اخذ وبه شماره (D-01-1446) بریاست عبدالفتاح “شریفی” ثبت وصادر گردید. نمبر تشخیصیه موسسه تحصیلات عالی ترکستان در وزارت محترم مالیه افغانستان این ارقام است و نمبر(9001211763) میباشد که ضم مکتوب 3815 مورخ 9/11/1392 دفتر آیسا بمقام وزارت تحصیلات عالی ارسال شده، کریکولوم درسی ونصاب تحصیلی پوهنځی های سه گانه بعداز تائید کمیته های ملی نصاب تحصیلی وریاست محترم برنامه های علمی وزارت  محترم تحصیلات عالی برحسب پیشنهاد ریاست محترم عمومی انسجام امور اکادمیک ومنظوری حکم شماره (1067)مورخ 14/2/1394 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تائید ومنظور شده است

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بعداز طی تمام مراحل اداری وحقوقی آن در مطابقت با طرزالعمل های نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی قرار حکم جداگانه آنمقام عالی کشور سند ثبت رسمی شماره 107 مورخ 26/1/1394 راجستر شدن این موسسه در چوکات ریاست محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان مواصلت نموده واین سند توسط محترم پوهاند حمیدالله “امین” ریس اسبق پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی طی محفل ویژه  به محترم انجنیر عبدالفتاح”شریفی” مؤسس  ومتصدی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تفویض شده است

 


 

 

آخرین رویداد های موسسه

 

اطلاعیه
اطلاعیه
به تاسی بنده 5-3 مصوبه شماره 13 مورخ 25/04/1399 کابینه حکومت ج. ا.ا قرار است تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی سر از تاریخ 15 اسد با رعایت شرایط بهداشتی آغاز گردد. دانشجویان عزیز! دروس...
پیام تبریکی عید سعید قربان
پیام تبریکی عید سعید قربان
‎هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، فرارسیدن عید سعید اضحی را به کافه مسلمانان جهان به ویژه ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ صلح، بهروزی و سربلندی افغانستان عزیز و مردم...
تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید
تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید
مؤرخ 24/دلو/1398 تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید.در افتتاح این محفل هیأت رهبری، عده کثیر از استادان این...
چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان
امروز مؤرخ 27/قوس/1398 چهارمین دور فراغت دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جشن فراغت شان را برگزار نمودنددر محفلی که به همین مناسبت در هوتل آریانا شهر مزارشریف...
یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود
یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود
داکترفدامحمد صدیقی متخصص روانی وعصبی که به کنفرانس علمی وتحقیقی که درکشور ایران برگزار گردیده بود. اشتراک کرده مقاله علمی وتحقیقی خویش را ارائه نموده مورد استقبال گرم قرارگرفت. هیآت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی...